nieuws

29 jan 2001, 00:12

Bewegingen Martinitoren met meetbouten in kaart gebracht

Het onderzoeksbureau Geo Delft gaat met behulp van de modernste waterpastechnologie bewegingen van de Martinitoren en de Martinikerk in kaart brengen. Dat gebeurt om duidelijkheid te krijgen over de vraag in welke mate de monumenten bewegen en wat deze bewegingen betekenen voor de constructie. Tevens is de meting een voorschot op mogelijke toekomstige bouwactiviteiten onder de Grote Markt voor een parkeergarage.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dinsdag 30 januari start het geotechnisch onderzoeksbureau Geo Delft met de monitoring van de Martinikerk en de Martinitoren. Dat gebeurt op verzoek van de Stichting Martinikerk Groningen, de Kerkvoogdij, de Hervormde Gemeente Groningen en de gemeente Groningen. Zowel de kerkbesturen als de gemeente willen weten – ook met het oog op de recent ontdekte scheuren in het schip van de Martinikerk – in welke mate de monumenten bewegen en wat deze bewegingen betekenen voor de constructie. Tevens is deze monitoring een voorschot op mogelijke toekomstige bouwactiviteiten rond kerk en toren in het kader van de plannen met de Nieuwe Noordzijde Grote Markt.
In het plan Nieuwe Noordzijde is een parkeergarage onder de Grote Markt opgenomen. De aan- en afvoer van het autoverkeer is onder het Martinikerkhof ZZ gedacht. Op 21 februari kunnen de inwoners van Groningen in een referendum stemmen over het plan. Geo Delft tekende vorig jaar voor twee rapporten. In de eerste deed het bureau verslag van het globale onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van een tunnel voor met name de Martinikerk. In het tweede deed Geo Delft verslag van het globale onderzoek naar de gevolgen van de aanleg van een parkeergarage voor met name de Martinitoren. De beide rapporten gaven aan dat zowel de aanleg van de parkeergarage als de tunnel technisch haalbaar lijken.
Aanvullend onderzoek na het referendum zal de haalbaarheid nog verder moeten onderbouwen. In beide raspporten pleitte Geo Delft tevens voor een goede nulmeting, ruim vóór het begin van eventuele bouwactiviteiten. De voorbereidingen voor deze nulmetingen beginnen dinsdag. Aan het schip en aan de toren worden negentien hoogtemeetbouten aangebracht. In het schip worden bij de zes pilaren meetpunten aangebracht en bij het orgel twee. Het stadhuis, het Feithuis en het gebouw van DIA dienen als referentiepunten. De feitelijke nulmeting vindt woensdag 31 januari plaats. De metingen worden eens per kwartaal herhaald. Los van het feit of het plan Nieuwe Noordzijde Grote Markt uitgevoerd wordt, vinden zowel de kerkbesturen als de gemeente Groningen het van groot belang om de ‘conditie’ van kerk en toren scherp in beeld te krijgen. Er kunnen dan – als dat nodig is – gerichte maatregelen genomen worden om deze voor Groningen zo waardevolle monumenten te beschermen.