nieuws

26 jan 2013, 17:05

*Bevingen tot 5 op schaal van Richter voor Groningen niet langer uitgesloten; * Spoeddebat in Provincie

Groningen kan aardschokken verwachten tot een sterkte 5 op de schaal van Richter. Dat is veel zwaarder dan de zwaarste aardschok tot nu toe. Dat blijkt uit een brief van minister Kamp. De fractie van de PvdA in Provinciale Staten van Groningen zegt geschokt te zijn door die opmerking en vraagt een spoeddebat aan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA Statenfractie stelt geschokt te zijn door de brief die minister Kamp gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd n.a.v. nieuwe inzichten over de effecten van gaswinning uit het Groninger veld. In de brief van minister Kamp worden die gevolgen nadrukkelijk benoemd, waarbij er rekening gehouden wordt met aardbevingen tot een sterkte van 5 op de schaal van Richter. Dat gegeven verontrust de PvdA  zeer.


‘Wij willen met de Staten en het college van Gedeputeerde Staten een debat over de conclusies die in de brief worden getrokken, met name op het punt van de houdbaarheid van de maximale sterkte van 3,9 op de schaal van Richter. Er wordt al gesproken over een maximum van 5. Een gegeven dat op zich nog niets zegt over de intensiteit van een beving, want die kunnen heftiger uitvallen dan op basis van het indicatieve cijfer alleen.’, aldus de PvdA.


‘De productie van het Groninger veld is sinds 2000 toegenomen van 20 tot 50 miljard m3 per jaar. 20 % reductie leidt volgens de brief van de minister blijkbaar tot een economische schade van 2,2 miljard m3 per jaar en dat is fors. Maar er wordt niet aangegeven wat de maatschappelijke schade in onze provincie is als er zich bij ongewijzigd aftappen van de gasvelden regelmatig ernstige aardbevingen zullen voortdoen.’.