nieuws

02 okt 2002, 00:12

Bestuursakkoord Eemsmond-gemeenten

De drie gemeenten in het Eemsmond gebied hebben een bestuursakkoord gesloten. Daarbij hebben de colleges van B en W van Delfzijl, Appingedam en Eemsmond afgesproken dat ze voortaan veel activiteiten onderling zullen afstemmen. Ook de provincie Groningen is bij het bestuursakkoord betrokken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de burgemeesters van de drie gemeenten kan elke gemeente afzonderlijk er flink van profiteren wanneer ze samen de schouders zetten onder de ontwikkeling van noord-Groningen.
De drie gemeenten gaan voortaan samenwerken op het gebied van woningbouw, toerisme en haven- en bedrijventerreinen. Wat betreft woningbouw is afgesproken dat Appingedam zich vooral zal richten op de bouw van koopwoningen in de binnenstad. Delfzijl richt zich dan meer op de verkoop van grote kavels en hoogbouw langs de kust.