nieuws

15 feb 2001, 00:12

Beste informatica-scriptie komt van RUG

De beste informatica-scriptie van Noord-Nederland komt van de Rijksuniversiteit Groningen. De scriptie van Roel van de Wall over database-replicatie kwam als beste uit de bus. Van der Wall won met zijn scriptie de NGI-noord-prijs, waar een geldbedrag van vijfhonderd gulden aan verbonden is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het Nederlands Genootschap voor Informatica, de beroepsorganisatie voor Nederlandse ICT-professionals, kent de prijs sinds 1982 jaarlijks toe. De jury prees de scriptie van Van der Wall om zijn toepasbaarheid en originaliteit.
Martijn de Vries, student aan de Hanzehogeschool, kreeg een eervolle vermelding voor zijn scriptie over de functionele programmeertaal Octopus.