nieuws

11 jun 2011, 12:12

Bende irritante pestkoppen in oost-Groningen aangehouden

De politie heeft de afgelopen weken in totaal 11 jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar uit Foxhol, Sappemeer, Kolham en Zuidlaren verhoord en hiermee circa vijftig strafbare incidenten aan het licht gebracht, waaronder pesterijen. Ook werd een 39-jarige man uit Hoogezand-Sappemeer aangehouden voor heling. De zaak kwam aan het rollen toen een burger een 14-jarige jongen uit Foxhol betrapte bij een looddiefstal bij het dorpshuis in zijn woonplaats. Hij hield hem aan en droeg hem over aan de politie. Een onderzoek werd gestart.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De buurtagent heeft veelvuldig gesprekken gehad met inwoners van Foxhol. De aanleiding hiervan was dat een inwoner van Foxhol zeker al twee jaar slachtoffer was van looddiefstal en pesterijen. Deze pesterijen bestonden uit het schreeuwen voor de woning, het uiten van bedreigingen en sneeuwballen tegen de ramen gooien. De buurtagent ging hierover met buurtgenoten in gesprek, maar niemand wilde een verklaring afleggen. Toen de 14-jarige jongen op heterdaad werd aangehouden, kwamen al gauw meer zaken naar voren. Hij was ook één van de personen die de pesterijen pleegde.

Onderzoek
Het onderzoek door de politie van Hoogezand leidde tot de aanhouding van een aantal verdachten.
Zij werden uitgebreid verhoord. Dit resulteerde in nog meer verdachten en gepleegde misdrijven. De strafbare feiten zijn bijna allemaal gepleegd in Foxhol. Het gaat vooral om diefstallen van lood en koper, vernielingen, overige diefstallen en brandstichting. Voornamelijk woningen en schuurtjes waren het doelwit van de jongeren. Het dorpshuis, de school en een slijterij en seniorencomplex in Martenshoek lieten ze ook niet ongemoeid. Van de meeste strafbare feiten is aangifte gedaan.

Verdachten
De strafbare feiten werden zowel individueel als in wisselende samenstellingen gepleegd. De jongelui noemden zichzelf de Foxholster White Gangsters (FWG). Als ze op pad gingen maakten ze zichzelf onherkenbaar door een sjaaltje voor hun gezicht en een pet of capuchon te dragen.

Motief
Tijdens de politieverhoren gaven de meeste jongeren aan dat voornamelijk spanning, geldelijk gewin en verveling het motief was voor hun gedrag. De 14-jarige verdachte heeft drie dagen vast gezeten. De andere jongeren konden nadat ze een verklaring hadden afgelegd het politiebureau weer verlaten. Alle verdachten waren zogenaamde ‘first-offenders.’ Het was de eerste keer dat ze met de politie in aanraking kwamen voor het plegen van strafbare feiten. De 39-jarige heler bekende meerdere keren lood en koper in ontvangst te hebben genomen van de jeugd uit Foxhol. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Beslissing
De politie heeft het onderzoek nagenoeg afgerond. Het proces-verbaal wordt naar het Openbaar Ministerie gestuurd. De officier van Justitie beslist wat met de jeugdige verdachten gaat gebeuren.