nieuws

12 dec 2000, 00:12

Bellingwedder wethouder wil Nederlands dorp in Duitsland

Wethouder M. Wachtmeester van het Groningse grensdorp Bellingwedde heeft het idee gelanceerd om een compleet nieuw Nederlands dorp te bouwen vlak over de grens. Dat is een beter dan het blijven toevoegen van nieuwbouwwijken aan Groningse dorpen als Bellingwedde.
Wethouder M. Wachtmeester van het Groningse grensdorp Bellingwedde heeft het idee gelanceerd om een compleet nieuw Nederlands dorp te bouwen vlak over de grens. Dat is een beter dan het blijven toevoegen van nieuwbouwwijken aan Groningse dorpen als Bellingwedde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De PvdA-wethouder hoopt met het voorstel een discussie aan te wakkeren over de provinciale nota Bouwen en Wonen, die in zijn optiek te weinig vooruitkijkt. ,,We kunnen niet doorgaan met het bouwen van lelijke nieuwbouwpuisten die geen enkele relatie hebben met de bestaande dorpskernen. Er is in twintig jaar geen nieuw dorp bijgekomen.’’, aldus de wethouder.
Volgens Wachtmeester is de tijd daar nu rijp voor. In de Duitse grensstreek is ruimte over, nationale grenzen verdwijnen met de komst van een verenigd Europa en het hele gebied wordt binnenkort door de komst van de A31 ontsloten. Het nieuwe dorp moet een ,,echt Europees’’ dorp worden, waar ook Duitsers kunnen wonen.
De aangrenzende Duitse gemeente Rhede-Ems verklaart nog niet van de voorstellen te hebben gehoord en wil nog geen reactie geven.