nieuws

23 jan 2013, 21:09

Belastingaanslag voor 95.000 Groningers

In totaal 95.000 Stadjers kunnen zaterdag een verrassing of een tegenvaller aantreffen in hun brievenbus.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dan ontvangen ongeveer 95.000  huishoudens de jaarlijkse gemeentelijke belastingaanslag in de bus. Zij betalen in elk geval  afvalstoffen-heffing. Huiseigenaren krijgen daarnaast  ook een aanslag voor de onroerendezaak belasting (OZB) en rioolheffing.

Hondenbezitters treffen tenslotte ook een aanslag voor de hondenbelasting op hun aanslagbiljet aan.


Huishoudens met een inkomen rondom het niveau van de bijstand kunnen in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding van de afvalstoffenheffing en voor hondenbelasting (voor één hond). In 2013 komen ook bezitters van meerdere honden in aanmerking voor gedeeltelijke kwijtschelding voor één hond als ze aan de overige criteria voldoen.

Huiseigenaren treffen op het aanslagbiljet een nieuwe WOZ-waarde aan. De hoogte van de aanslag ozb wordt samen met het ozb-tarief bepaald door de hoogte van deze WOZ-waarde. De gemeente heeft bij de waardebepaling gekeken naar  het waardepeil op 1 januari 2012.