nieuws

08 sep 2011, 09:09

Bekendste viaduct van Groningen - Herewegviaduct - wordt vervangen

B&W van Groningen willen het Herewegviaduct laten vervangen. Volgens de nu opgestelde planning starten de werkzaamheden voor een nieuw viaduct medio 2015. Uit inspecties blijkt dat het viaduct zich in slechte staat bevindt. Er zijn nu beheersmaatregelen getroffen zodat het viaduct nog vijf jaar mee kan.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Voor de toekomst moet er gewerkt worden aan een toekomstbestendige oplossing die rekening houdt met alle nieuwe en mogelijke (verkeers)ontwikkelingen in het gebied. In de planvorming wordt nauw samengewerkt met Prorail. Er ligt een eis dat de vrije hoogte tussen spoor en viaduct verhoogd moet worden om aan de landelijke veiligheidseisen te kunnen voldoen. Het viaduct heeft een directe relatie met het aanlanden van de Regiotram op het Hoofdstation. Verder zijn er toekomstige ontwikkelingen in het stationsgebied waarmee rekening moet worden gehouden.

Bij de ontwikkeling van een viaduct is aandacht voor een goede inpassing in de stedelijke omgeving die rekening houdt met de naast het viaduct gelegen theekoepels en de waardevolle cultuurhistorische elementen van het Herewegviaduct. In de verkenningsfase wordt de omgeving betrokken bij mogelijke oplossingsvarianten. Suggesties van bewonersorganisaties, bewoners en bedrijven worden meegenomen. De klankbordgroepen van het project Ontwikkelingsvisie Stationsgebied worden ook geconsulteerd.

Het Herewegviaduct is een essentiële schakel in een van oudsher al belangrijke verbinding vanuit zuidelijke richting van en naar de binnenstad. Dagelijks maken ruim 10.000 fietsers en 15.000 auto’s van het viaduct gebruik. Het viaduct is ook een belangrijke schakel voor bus en hulpverleningsverkeer. Naast de verkeersfunctie heeft het viaduct een belangrijke historische waarde. De natuurstenen trappen en hekwerken zijn formeel beschermd door hun status als monument.