nieuws

01 aug 2001, 00:12

Beijumers balen van lawaai scooters en raceauto’s

De inwoners van de wijk Beijum zijn doorgaans wel te spreken over de rust in hun buurt. Voor het mooie is de wijk zelfs te stil, menen sommigen zelfs. Maar deze zomer is het even anders: racende auto’s en vooral het snerpende geluid van scooters echoot door de staten, of Heerden, zoals ze in Beijum heten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nu een hittegolf over de Stad waait, zijn er veel meer mensen dan gewoonlijk op straat in de wijk waar je vaak het spreekwoordelijke kanon kunt afschieten zonder dat je wat raakt. Dit is deze zomer anders. Het verkeer raast gestaag langs de Emingaheerd, de binnenring. Wat de bestemming is van deze voertuigen en dus de aanleiding tot zoveel haast blijft onduidelijk.
Regelmatig rijdt de politie door de straten en probeert de hardrijders tot wat minder nadrukkelijk gassen te manen. Dit lukt vaak even, maar dan begint het lawaai weer. De politie zegt zo vaak mogelijk in te grijpen, maar voorlopig zullen de Beijumers het met racegeluiden moeten stellen.