nieuws

30 jan 2001, 00:12

Behoudende Groninger katholieken eisen ontslag deken Martinusparochie

Een groep conservatieve rooms-katholieke gelovigen die zich heeft verenigd in de stichting Inoptima dringt in een open brief aan het bisdom Groningen aan op het ontslag van de Groninger deken D. ten Dam.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens voorzitter C. Kerstholt van Inoptima zit Ten Dam achter een kritische verklaring die zeventien parochiebesturen uit het dekenaat Groningen medio december hebben uitgebracht over het beleid van de Groninger bisschop W. Eijk.
Aanleiding tot de verklaring was de installatie half december van pastoor R. Wagenaar tot nieuwe voorganger van de St. Martinusparochie. Zowel parochianen als het kerkbestuur toonden zich niet gelukkig met de benoeming van Wagenaar. De nieuwe pastoor wordt beschouwd als erg recht in de leer en zou daarom ongeschikt zijn voor de Groningse kerspel. In reactie op de kritische geluiden stuurde Eijk het bestuur van de St. Martinusparochie naar huis.
De conservatieve rooms-katholieken zijn echter blij met de benoeming van Wagenaar. Volgens hen trekt de nieuwe pastoor volle kerken. Middels de stichting proberen zij stelling te nemen tegen de ,,hetze’’ die dekenaat en parochies voeren tegen bisschop Eijk. ,,Wij adviseren het bisdom nu heel dringend alle oproerkraaiers op staande voet te ontslaan, te beginnen bij deken Ten Dam om het bisdom daarna weer katholiek op te bouwen’’, zo schrijft Inoptima.
De beklaagde zelf laat de kritiek ,,uit een mij onbekende en duistere groep’’ aan zich voorbij gaan. H. van Schalkwijk, woordvoerder van de Vereniging van Pastoraal Werkenden, noemt de brief van Inoptima ,,ongenuanceerd’’. ,,Ik ken Ten Dam als een goede, integere collega die kritisch loyaal is aan de kerk’’, aldus Van Schalkwijk. Het bisdom zelf reageert niet op de kwestie zolang de geschillencommissie de problemen rond de St. Martinusparochie nog in onderzoek heeft. Wel laat woordvoerder A. Kuis weten ,,alle polarisatie binnen het bisdom zeer te betreuren’’.