nieuws

25 jul 2000, 00:12

Behandelwijze kanker op internet

Kankerpatiënten kunnen hun behandelplan binnenkort op internet raadplegen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De tekst is eigenlijk voor en door specialisten geschreven, maar kan voor patiënten ook heel waardevol zijn. Nadat ze zich ingelezen hebben kunnen ze makkelijker overleggen met hun arts.
Omdat de wetenschap niet stil staat is de richtlijn is onlangs weer naar de nieuwste inzichten aangepaste. De ge-update richtlijn bevat de nieuwste methoden, behandelplannen en diagnoses.
De kankerrichtlijn is in boekvorm of op cd-rom te bestellen bij het Integraal Kankercentrum Noord-Nederland (IKN). Maar wie nog even geduld heeft kan straks op internet terecht.