nieuws

05 sep 2002, 00:12

Behandeling nierfalen kan hart- en vaatziekten voorkomen

De behandeling van nierfalen kan hart- en vaatziekten voorkomen. Dat blijkt uit een promotieonderzoek van H. Hillege,verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit het onderzoek komt naar voren dat de nieren een belangrijke rol spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten. ,,Als een nier minder goed functioneert, bijvoorbeeld door diabetes, heeft dit indirect invloed op het hart’’, legt de promovendus uit. Maar ook heeft een minder goed functionerend hart invloed op de nieren.
Volgens de promovendus hebben patiënten die naast hartfalen kampen met nierfunctieverlies een veel slechtere prognose dan mensen die alleen aan hartfalen lijden. Een verminderde nierfunctie voorspelt bovendien of iemand na een hartinfarct ook hartfalen zou ontwikkelen of niet. Dit komt volgens Hillege omdat de nier hormonen beïnvloedt die het hart harder doen werken. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de vaten samenknijpen waardoor het hart meer arbeid moet verrichten.
Hillege stelt vast dat kleine veranderingen in de functie van de nier, die te zien zijn door eiwitverlies via de urine, de kans op overlijden aan hart- en vaatziekten vergroot. ,,Behandeling die gericht is op het terugbrengen van dit eiwitverlies kan daarom een belangrijk middel zijn bij de behandeling van hart- en vaatziekten,’’ concludeert de promovendus. Hillege is verder van mening dat mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatproblemen regelmatig een eiwitcontrole moeten ondergaan.
De invloed van de nieren op het hart en andersom heeft volgens de onderzoeker te maken van de opslag van water en zout. Een nier die minder goed werkt, houdt meer water vast waardoor het hart harder moet pompen.