nieuws

25 feb 2008, 15:03

Bedrijven sjoemelen met gevaarlijk afval

Vier bedrijven in de provincie Groningen hebben medewerkers in gevaar gebracht door magnesiumhoudend afval zonder vergunning op te slaan, onder een andere noemer te transporteren en te verhandelen. Het gaat om een magnesiumproducent uit Farmsum, een opslag- en een recyclingbedrijf uit Eemshaven en een transportbedrijf. Dat maakt de Groningse politie vrijdag bekend.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

"We mogen van geluk spreken dat er geen ramp is ontstaan”, aldus de districtschef. Het magnesiumhoudend afval, dat sterk reageert met water, is in het recyclingbedrijf, waar het onder strenge controle geneutraliseerd werd, eind december geëxplodeerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er geen mensen gewond geraakt, maar zijn de medewerkers van het bedrijf wel in gevaar geweest.

De politie kwam het afval op het spoor toen medewerkers van de provincie Groningen een controle uitvoerden naar aanleiding van de brand die van 31 juli tot 3 augustus 2007 in de Eemshaven woedde. Het afval bleek afkomstig van de magnesiumverwerker uit Farmsum, die het met valse documenten, onder de noemer van vervuild puin, naar een opslagbedrijf in de Eemshaven had vervoerd. Dit bedrijf had geen vergunning om het afval op te slaan. Toen de magnesiumverwerker failliet ging, werd een schikking getroffen met het opslagbedrijf die een geldbedrag van 1 à 2 ton voor het afval ontving. Dit bedrijf gaf het afval, weer met valse documenten, voor veel minder geld aan het recyclingbedrijf, die daardoor de indruk kreeg dat het verwerkt kon worden. Ook deze onderneming had geen vergunning om het afval op te slaan.

Tegen de vier bedrijven wordt een procesverbaal opgemaakt. Volgens de politie zijn valsheid in geschrifte en oplichting gepleegd. Het dossier wordt overgedragen aan het Openbaar Ministerie.