nieuws

07 okt 2002, 00:12

Bedrijfsleven wil zich niet vertillen aan kosten klimaatverandering en bodemdaling

Menselijk broeikaseffect of niet, de kosten die in Nederland gemaakt zullen worden voor vooral waterbeheer en bodemdalingopvang in de komende eeuw zullen pittig zijn. Ondernemers, bij monde van VNO-NCW Noord, zien de gepeperde rekening al op de mat vallen. De organisatie pleit voor het in de hand houden van de kosten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen en Drenthe zijn reeds begonnen met maatregelen om bijvoorbeeld waterbergingen uit te breiden. De werkgevers pleiten voor ‘effectief kostenbeheer’ en willen eerst duidelijk krijgen wat de beste oplossingen zijn. In het Noorden willen overheden in ieder geval de natuurlijke watersystemen herstellen; de ondernemers vragen zich af of dat de verstandigste weg is, omdat nog niet duidelijk is of dat het beste resultaat oplevert. En zeker nog niet wat de kosten zijn.
‘’Een deel van de investeringskosten zal voor rekening komen van het bedrijfsleven’’, constateert VNO-NCW. ‘’Doelmatigheid in waterbeheer zal voorop moeten staan, niet het hergraven van oude watersysteem van oude watersystemen of grootschalige aanpassingen in de ruimtelijke ordening’’, aldus het magazine van VNO-NCW Noord.