nieuws

13 jul 2000, 00:12

Basisonderwijs verloedert door geldgebrek

Het basisonderwijs kampt met schrijnend geldgebrek. Scholen hebben onvoldoende geld om de gebouwen schoon te houden, leerboeken te kopen en speeltoestellen op het schoolplein te vernieuwen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit blijkt uit een onderzoek dat de Groninger wethouder Pijlman (D66) van onderwijs liet uitvoeren. De 35 basisscholen in Groningen komen 2,4 miljoen gulden tekort. Pijlman vreest dat de situatie in de rest van het land net zo erg is. “Groningen heeft een breed scala aan scholen. Het is daarom aannemelijk dat het rapport representatief is voor heel Nederland.” Landelijk betekent dit dat het basisonderwijs 600 miljoen extra nodig heeft.
De tekorten zijn veroorzaakt doordat de overheid basisscholen steeds strengere regels oplegt. Hierdoor zijn de kosten gestegen. Die zijn onvoldoende gecompenseerd vindt Pijlman. “Door alle regels is het onderwijs steeds duurder geworden, maar nergens is een cent bijgelegd.” Leerboeken gaan tegenwoordig minder lang mee, terwijl de afschrijvingstermijn hetzelfde is gebleven. Speeltoestellen die niet meer aan de regels voldoen moeten worden vervangen. “Maar feitelijk betekent dit dat ze weg moeten”, zegt Pijlman.
Om uit de financiële malaise te komen maken ouders de school zelf schoon of organiseren ze een faincy fair. Ook proberen sommige scholen door een verhoging van de vrijwillige ouderbijdrage en sponsoring meer geld binnen te krijgen. Pijlman wil dat de overheid met geld over de brug komt. “Het mag in dit superrijke land niet zo zijn dat je ouderbijdragen moet vragen of sponsors moet zoeken.”
Gisteren maakte wethouder Pijlman ook bekend dat hij na tien jaar opstapt als wethouder in Groningen. Hij wordt lid van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool. Pijlman kreeg landelijke bekendheid door de Vensterschool, een combinatie van regulier onderwijs en naschoolse opvang.