nieuws

20 feb 2014, 09:09

Banenmotor van het Noorden – zorgsector – valt stil: forse stijging werkloosheid

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in het afgelopen jaar met 19,6 procent gestegen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-uitkeringen[1] in Groningen eind januari 2014 uitkomt op 16.993. Een jaar eerder waren dat er 14.204. Het aantal WW-uitkeringen is de afgelopen twaalf maanden gestegen met 19,6 procent. De afgelopen maand kent een stijging met 8,9 procent.

 

Het aantal WW-uitkeringen komt in Nederland eind januari uit op 460.491. Een jaar eerder waren dat er 369.280. Het aantal WW-uitkeringen in Nederland is daarmee op jaarbasis met 24,7 procent gestegen. In de afgelopen maand is het aantal WW-uitkeringen landelijk met 5,2 procent gestegen.

 

Noordelijke provincies

 

Het aantal WW-uitkeringen in Groningen is in het afgelopen jaar met 19,6 procent gestegen. Ten opzichte van vorige maand is er in de provincie Groningen sprake van een stijging met 8,9 procent.In de provincie Friesland steeg het aantal WW-uitkeringen het afgelopen jaar met 18,4 procent tot 21.864. Ten opzichte van de vorige maand is het aantal WW-uitkeringen daar gestegen met 6,1 procent.De provincie Drenthe komt uit op 15.544 WW-uitkeringen; 17,9 procent hoger dan vorig jaar. In Drenthe was er de afgelopen maand sprake van een stijging met 9,4 procent.

 

Zorg als banenmotor valt stil

 

Van alle sectoren laat de sector zorg en welzijn het afgelopen jaar de sterkste stijging van de WW zien. Ook in januari 2014 stijgt de WW vanuit de sector zorg en welzijn met 827 uitkeringen (+12%) in Noord-Nederland sterker dan in veel andere sectoren. Het aantal WW-uitkeringen dat afkomstig is uit de sector zorg en welzijn komt daarmee eind januari in Noord-Nederland op ruim 7.700.

 

Deze ontwikkeling toont aan dat de sector zorg en welzijn als banenmotor van Noord-Nederland is stilgevallen. Vooral verzorgend personeel verloor het afgelopen jaar zijn baan. Het gaat dan om beroepen als verzorgende, verpleeghulp en activiteitenbegeleider.

 

Ook veel mensen met administratieve beroepen in de zorg – zoals receptionisten en (medisch) secretaressen – raakten werkloos. Mensen met medische beroepen, zoals artsen en verpleegkundigen, komen in de WW nog maar relatief weinig voor.


 

[1] Betreft lopende rechten, een uitkering kan uit meerdere rechten bestaan