nieuws

15 feb 2012, 10:10

Baanverlenging Eelde gaat door

De vlag kan uit bij Groningen Airport Eelde: de baanverlenging gaat door. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State woensdagochtend. Hiermee komt er een einde aan tientallen jaren juridisch getouwtrek: de eerste plannen voor verlenging van de baan van 1800 naar 2500 meter stammen al uit 1968. Met een verlengde baan van 2500 meter zijn ook non-stop vluchten mogelijk naar bestemmingen buiten Europa.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In februari 2010 besloten de toenmalige ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM al dat de baan mocht worden verlengd. Omwonenden stapten naar de Raad van State om tegen dat besluit in beroep te gaan. De Raad van State heeft dat nu van tafel geveegd en tegen hun uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

De omwonenden vonden dat de Europese Unie, die de overheidssteun van 18 miljoen euro moest goedkeuren, niet juist was geïnformeerd. Ook dachten ze dat de financiële onderbouwing van de verlenging niet goed was. Dat is volgens de Raad van State niet aan de orde. De bezwaarmakers betwisten ook het nut en de noodzaak van de baanverlenging voeren aan dat de natuurwaarden worden aangetast. In een eerdere uitspraak zijn die bezwaren al ongegrond verklaard. De omwonenden hebben nog geen nieuwe feiten of omstandigheden aangevoerd, zodat er voor de Raad geen aanleiding is om anders te oordelen.

Nu het besluit van de ministers van kracht blijft, kan de verlenging worden uitgevoerd. Ook zijn nieuwe geluidszones rondom het vliegveld vastgesteld en is bepaald dat de luchthaven vanaf 06.30 uur open mag zijn. Volgens de ministers draagt dit bij aan de versterking van het luchtvervoerssysteem, de bereikbaarheid van de regio en de regionale economie.