nieuws

29 okt 2002, 00:12

<b>Nieuwe weg naar westen provincie Groningen voor 50 miljoen euro</b>

Wie vanuit Groningen de boot van Lauwersoog naar Schiermonnikoog wil halen, heeft in de toekomst aanzienlijk meer kans om op tijd te komen. Er komt een snelle verbinding vanuit Groningen via Winsum naar De Marne.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De provincie Groningen heeft met de besturen van vier gemeenten overeenstemming bereikt over het tracé voor een nieuwe weg die het noordwesten van Groningen beter moet ontsluiten. Het betreft een weg van Groningen naar de gemeente De Marne die oostelijk langs Winsum loopt en die aansluit op de ringweg Groningen. Met de aanleg is een investering gemoeid van tussen de 43 en 50 miljoen euro.
Volgens de Groningse gedeputeerde voor verkeer T. Musschenga (CDA) is een nieuwe weg nodig omdat de huidige door tal van kleine kernen loopt waardoor de leefbaarheid van die dorpen vermindert. Bovendien is de bereikbaarheid van het gebied ten noordwesten van de stad Groningen momenteel onvoldoende, is er sprake van sluipverkeer en is de capaciteit van de weg te gering voor de verwachte verdere groei van het autoverkeer. Daarom is een nieuwe weg volgens hem broodnodig.
Over het tracé van de nieuwe weg heeft het provinciebestuur overeenstemming bereikt met de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Zuidhorn. De besturen kwamen tot hun voorkeur op advies van een stuurgroep die vier varianten onderzocht van mogelijkheden om dit deel van de provincie Groningen te ontsluiten. Volgens burgemeester mevr. J. Stam van De Marne is de nieuwe weg van groot belang voor de inwoners in haar regio en kan de nieuwe weg voor een rit van De Marne naar bijvoorbeeld het ziekenhuis in Groningen een tijdwinst opleveren van zo’n tien minuten. De nieuwe weg zal in drie fases worden aangelegd. Volgens gedeputeerde Musschenga kan de weg, wanneer het procedureel mee zit, er over tien jaar liggen.