nieuws

20 jul 2011, 17:05

Grote meerderheid Groningse Raad achter Kabelbaan- VVD motie overbodig

De VVD in de Groningse gemeenteraad was tevreden gisteravond na een debat over de Kabelbaan. Een ruime meerderheid in de gemeenteraad steunt de toezegging van B en W om de plannen voor een kabelbaan naar het Forum positief tegemoet te treden. Omdat dat zo was zag fractievoorzitter Joost van Keulen af van een motie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B en W van Groningen voelden er niets voor in te gaan op het verzoek van de fractie van de VVD om zwart op wit te zetten dat ze voorstander zijn van een kabelbaan naar het Groninger Forum. Volgens B en W moet eerst voldoende zijn dat er een haalbaarheidsstudie komt naar een kabelbaan, en is een verdere toezegging niet nodig. In de Groninger gemeenteraad schaarde een meerderheid van de gemeenteraadsleden zich achter dat standpunt.

 

De discussie ging een beetje als een nachtkaars uit. Want VVD fractievoorzitter Joost van Keulen had een motie aangekondigd waarin om de extra steunverklaring door B en W werd gevraagd.

Vervolgens liet een grote meerderheid van de andere partijen weten dit niet nodig te vinden, omdat iedereen de toezegging van wethouder Frank de Vries dat B en W open staan voor medewerking aan een kabelbaan, wel voldoende vond.
 

Na een schorsing besloot Van Keulen de motie toch niet in te dienen. ‘We hebben nu precies datgene bereikt wat we hadden willen bereiken: duidelijke steun voor de Kabelbaan. Als de meeste fracties nu al uitspreken dat ze daar ook voorstander van zijn, nou, dan zijn we precies waar we wezen willen en is een motie dan ook niet nodig’, aldus Joost van Keulen.

Dat leidde tot grote hilariteit.
 

Concreet betekent dit nu dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid van een kabelbaan. Als daaruit blijkt dat het allemaal haalbaar is, dan zullen B en W er planologisch aan meewerken dat die kabelbaan er ook komt.