nieuws

23 mrt 2002, 00:12

AZG moet pacemakers met mogelijk probleem vervangen

Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) moet snel bij een vijftiental patiënten de pacemaker vervangen. Uit onderzoek bij het bedrijf dat de hartgangmakers maakt, bleek dat er een technisch defect mogelijk is. Het gaat vooral om pacemakers die bij kinderen zijn ingebracht.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het probleem speelt elders ook. Zo moeten ook in Utrecht 25 noodoperaties worden uitgevoerd. Het acute probleem bestaat uit de kans op breuk in het draadje tussen het kleine apparaat en het hart. Een groep mensen bij wie het hart niet zou werken zonder de elektrische pulsjes die de pacemaker afgeeft, zijn reeds geopereerd.