nieuws

28 aug 2001, 00:12

Autohandelaar pleegt voor drie ton steunfraude

Een 41-jarige Groninger heeft de Groningse gemeenten De Marne, Stadskanaal en Groningen en het ministerie van VROM voor een bedrag van ruim 270 duizend gulden benadeeld. Het Samenwerkingsverband Sociale Recherche Oost-Groningen heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de man.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groninger heeft vanaf 1990 tot 2001 in drie woonplaatsen een bijstandsuitkering genoten. Daarnaast ontving hij vanaf 1992 een huursubsidie van het ministerie van VROM. Uit onderzoek is gebleken dat de man in die periode gewoon werk had als autohandelaar: jaarlijks exporteerde hij tientallen auto’s naar Polen.
De man, die zijn baan tien jaar lang verzweeg voor zowel de sociale dienst als de gemeenten, is valsheid in geschrifte en oplichting ten laste gelegd. De gemeente Groningen, waar de man nu woont, heeft de bijstandsuitkering stopgezet en zal met de andere gemeenten en het ministerie het uitgekeerde bedrag terugvorderen.