nieuws

05 okt 2011, 09:09

Attentie: werkzaamheden aan westelijke ringweg Groningen

De provincie Groningen voert tussen maandag 10 oktober en woensdag 23 november 2011 werkzaamheden uit aan de westelijke ringweg in Groningen. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de voegen op het viaduct over het Hoendiep. De werkzaamheden worden gefaseerd (per rijbaan) uitgevoerd. Daarbij wordt het verkeer niet gestremd, maar het verkeer kan wel enige hinder ondervinden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het doorgaande verkeer kan gebruik maken van één rijbaan over het viaduct. Het lokale verkeer wordt omgeleid via de onderliggende wegenstructuur. De op- en afritten blijven bereikbaar voor het verkeer. Op de toeleidende wegen naar de stad worden adviesborden geplaatst.