nieuws

09 mei 2001, 00:12

Artsen zonder grenzen bouwt vluchtelingenkamp in stad Groningen

Groningen lijkt wel een derde wereld-land: Artsen Zonder Grenzen gaat althans een vluchtelingenkamp inrichten nabij de Hoornse Meer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De steden Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Tilburg krijgen tussen 31 mei en 7 juli een vluchtelingenkamp. Artsen zonder Grenzen (AzG) richt de kampen, compleet met voedingscentrum, kliniek, en sanitaire voorzieningen, in om extra aandacht te besteden aan het vluchtelingenprobleem in de wereld. De kampen zijn onderdeel van de campagne De wereld van een vluchteling, die op 31 mei begint in Groningen. Deze campagne wordt gehouden omdat het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties op 20 juni vijftig jaar bestaat. Ervaren medewerkers van AzG verzorgen rondleidingen voor het publiek in de kampen. In elke stad staan openingsceremonies gepland met hoogwaardigheidsbekleders. Een groep scholieren gaat de eerste nacht bivakkeren in het kamp in Groningen.
Behalve de campagne, is er op 15 mei in de Amsterdamse Beurs van Berlage een debat over het internationale vluchtelingenprobleem. Onder meer de Hoge Commissaris van de VN voor vluchtelingen Lubbers en minister Herfkens van ontwikkelingssamenwerking nemen deel aan het debat.