nieuws

10 jan 2001, 00:12

Arriva wil onderhandelingen Groningen en Drenthe scheiden

De noordelijke vervoersmaatschappij Arriva wil proberen de onderhandelingen over een meerjarencontract in het noorden voort te zetten zonder de provincie Drenthe.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De onderhandelingen tussen Arriva en de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen werden half december afgebroken omdat het de partijen niet lukte tot overeenstemming te komen. De provincie Drenthe stelde zich tijdens deze onderhandelingen het minst toegeeflijk op, meent Arriva.
De vervoerder verweet de overheden over zijn rug heen te willen bezuinigen, terwijl de overheden stelden dat Arriva voor een dubbeltje op de eerste rang wilde zitten. Om hun werkgever in het conflict te steunen legden de chauffeurs van Arriva in december een dag lang massaal het werk neer.
Volgens een Drentse woordvoerder hebben de uitspraken van de Arriva-directie echter geen realiteitsgehalte: ,,De provincies hebben voor de kerst al afgesproken gezamenlijk op te trekken richting Arriva en daar blijven we bij.’’ Ook de provincie Groningen is deze mening toegedaan. ,,Ook wij zien geen reden om een ander uitgangspunt te gaan bezigen’’, aldus een woordvoerder.
Om het openbaar vervoer per 1 januari 2001 zeker te stellen, heeft Arriva een subsidiebeschikking gekregen om de reguliere dienstregeling uit te voeren. De gemeente Groningen heeft een nog lopend contract tot 2004 dat onder gegeven omstandigheden gewoon van kracht blijft. Meerjarenafspraken zouden Arriva extra mogelijkheden bieden om de bedrijfsvoering te optimaliseren.
In Zuidwest-Drenthe is nog een andere vervoersmaatschappij actief, het bedrijf MTI in Hoogeveen. De provincie is echter niet van plan om deze concurrent van Arriva bij de onderhandelingen te betrekken: ,,MTI is geen optie. Met dit bedrijf loopt een experiment op kleine schaal. We willen de uitkomsten van dit experiment eerst afwachten.’’