nieuws

23 apr 2001, 00:12

Arriva en provincie Drenthe breken akkoord over OV open

De provincie Drenthe en vervoersmaatschappij Arriva zijn tot overeenstemming gekomen over de toekomstige ontwikkelingen van het noordelijke openbaar vervoer.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Arriva laat weten dat de onderhandeling met de provincie Groningen ook vorderen. ,,We hopen ook daar binnen twee maanden een akkoord te kunnen sluiten’’, aldus een woordvoerder.
De voorlopige voorstellen voor een nieuwe concessie voor het busvervoer in Drenthe zijn vrijdag gepresenteerd aan de personeelscommissies van Arriva. Gedeputeerde Staten besluiten volgende week over de definitieve invulling van het akkoord.
In het voorstel hebben beide partijen oplossingen gevonden om zowel de teruggelopen rijksbijdrage op te vangen als een nieuwe impuls te geven aan het openbaar vervoer. De provincie Drenthe heeft een jaarlijkse taakstellende subsidie vastgesteld van ruim 33,5 miljoen gulden. Dat is bijna vier miljoen gulden minder dan vorige jaar. De werkelijke subsidie wordt na afloop van het boekjaar 2001 vastgesteld op basis van de kaartverkoop. In het pakket is onder meer overeenstemming bereikt over meer klantgericht stadsvervoer in Drenthe.
De chauffeurs van Arriva legden het werk half december een dag neer uit protest over de houding van de provincies Drente en Groningen tijdens het overleg met de vervoersmaatschappij. De vervoerder en de overheden waren in oktober een bezuiniging op het huidige contract overeen gekomen. Aanvullende bezuinigingen die het rijk de provincies vervolgens oplegde, probeerden de provincies volgens Arriva allemaal bij de vervoerder neer te leggen.