nieuws

06 sep 2001, 00:12

Architecten buigen zich vandaag al over eerste ideeën voor nieuwe Grote Markt

Langzaam maar zeker begint er schot te komen in het denkproces dat moet leiden tot een vernieuwing van de Grote Markt. Afgelopen dinsdag vergaderde het Forum voor de tweede keer, en vandaag buigen zes architecten zich over suggesties die tijdens die bijeenkomst door Forum-leden werden ingebracht. Voor het laatste nieuws daarover verwijzen we naar de site van het Grote Markt-beraad: http://www.grotemarktberaad.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In totaal zes architecten zullen vandaag met de stedenbouwkundigen van de gemeente Groningen in een workshop overleggen. Ze zullen proberen om de ideeën en opinies die naar voren kwamen tijdens de marathon-zitting van het Forum uit te werken tot een model. Hoogstwaarschijnlijk zal het leiden tot verschillende modellen omdat er vanuit het forum verschillende, soms tegenstrijdige, suggesties werden gedaan. Met name op het gebied van de bereikbaarheid lopen de meningen ook binnen het Forum uiteen.
Duidelijk is wel dat het gaat om voorlopige modellen en dat het stadium waarin plannen worden gemaakt nog lang niet is bereikt. Bij de modellen, in feite ‘oplossingsrichtingen’ die later nog nader uitgewerkt moeten worden, zullen de architecten en stedenbouwkundigen eerst consequenties moeten aangeven van de verschillende keuzes die gemaakt worden.
Komende dinsdag 11 september steken de leden van het Forum de koppen dan opnieuw bij elkaar. Dan probeert het Forum de oplossingsrichtingen om te zetten in een ‘pakket van eisen’ waar stedenbouwkundigen vervolgens weer verder mee aan de slag kunnen. Noteer overigens alvast in uw agenda dat er op 25 september opnieuw een grote publieksavond is in de Oosterpoort. Dan worden de oplossingsrichtingen van het Forum aan een breed publiek gepresenteerd.