nieuws

27 mrt 2012, 09:09

Archeologische opgravingen naar middeleeuwse begraafplaats aan Grote Markt oostzijde in Groningen

De stadsarcheoloog in Groningen, Gert Kortekaas, is gestart met werkzaamheden op twee plekken aan de Oostwand.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naast het voormalige VVV-pand verwacht hij restanten te vinden van de middeleeuwse begraafplaats. Bij de opgraving voor het huidige pand van Vindicat zijn fundamenten te zien van het Scholtenhuis en het Albedahuis. Verder hoopt de stadsarcheoloog hier sporen van het Bisschopshof te vinden.

De opgravingen op deze locaties gaan een aantal weken duren. De einddiepte is circa 2 meter.