nieuws

20 mei 2016, 11:11

Ambassade Bremen & Oldenburg in Groningen feestelijk geopend

Op donderdag 19 mei is in de Brugstraat de ‘Ambassade Bremen & Oldenburg’ geopend door burgemeester Peter den Oudsten, Ekkehart Siering (plaatsvervangend senator Bremen) en Jürgen Krogmann (burgemeester van Oldenburg). Het is voor de derde keer dat de samenwerking tussen de stad Groningen en Noord-Duitsland zichtbaarder wordt gemaakt. (Zie video-impressie Groninger Ondernemers Courant).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het idee voor deze pop-up-stores ontstond in bestuurlijke overleggen tussen de steden Oldenburg, Bremen en Groningen en de betrokken regio’s. Het doel is onder meer om de grensoverschrijdende relaties te bevorderen. In 2013 was er al een Duitse Ambassade in Groningen en een jaar later opende in Oldenburg de Botschaft Groningen.

In de tijdelijke ambassade is op een creatieve manier aandacht voor de steden Bremen en Oldenburg en aan activiteiten en evenementen die daar zijn. Naast de deelnemende steden betaalt ook de Eems Dollard Regio mee aan dit project.

De uitvoering ligt in handen van een team, waarin naast ZieOmmeZijde (evenementenorganisator uit Groningen) ook enkele Duitse studenten, Marketing Groningen/VVV Groningen, Oldenburg Tourismus und Marketing (OTM), Wirtschaftsförderung Oldenburg, Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) en de gemeente Groningen betrokken zijn.

De 'Ambassade Bremen & Oldenburg' is geopend van 19 mei tot en met 26 juni aan de Brugstraat 30.