nieuws

26 feb 2001, 00:12

Alles wat je altijd al hebt willen weten over….het getal nul

Het getal nul is voor veel mensen omgeven met een geheimzinnige waas. Toch is er over dit getal heel wat te vertellen. Dr. Frits Göbel spreekt over dit getal in een gastcollege in Studium Generale. In de voordracht gaat hij onder meer in op de ‘wortels’ van nul en de nieuwe status van dit getal in het computertijdperk. Het college vindt plaats op maandag vijf maart in de Geertsemazaal van het Academiegebouw. De voordracht begint om half vijf en duurt tot half zes. De toegang is gratis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De voordracht vindt plaats in het kader van de serie maandagmiddagcolleges ‘ Everything you always wanted to know’. De colleges gaan over Grote Gebeurtenissen, Grote Namen en Omvattende Concepten. Van Big Bang tot Supersnaren, van Plato tot Wiggenstein en van Homerus tot Huizinga.