nieuws

26 dec 2000, 00:12

Alle zorgstagiaires in het noorden krijgen felbegeerde stageplaats

Alle studenten die in de eerste helft van 2001 stage willen lopen in de noordelijke gezondheidszorg, krijgen een stageplaats. De vijftienhonderd stageplaatsen zijn gevonden, aldus het Stagebureau voor de gezondheidszorg in Groningen en Drenthe. Dat is een meevaller voor de aankomende zorgverleners: het zag er even naar uit, dat voor sommige studenten geen plekken beschikbaar waren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Door de bezuinigingen op de zorg en door wijziging van het opleidingsstelsel zijn de mogelijkheden voor goede begeleiding van leerlingen bij veel instellingen sterk verminderd’’, aldus het Stagebureau. Op dit moment is er meer geld beschikbaar voor de begeleiding van stagiaires.
Het Stagebureau is er in samenwerking met een aantal zorginstellingen nu mede door het nieuw beschikbare geld net op tijd in geslaagd extra stageplaatsen te creëren. Een vijftiental studenten gaat in de zomer bijvoorbeeld in een algemeen ziekenhuis op stage. Het is voor het eerst dat dat gebeurd. Het bureau zorgt voor een afstemming tussen vraag naar stageplaatsen en de mogelijkheden bij de verschillende noordelijke zorginstellingen. Dit gebeurt voor de vijf regionale opleidingscentra (ROC’s) in Groningen en Drenthe en voor de HBO-V in Groningen.