nieuws

05 jun 2001, 00:12

Alle terreinen Groninger Landschap weer open

Op advies van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft de stichting Het Groninger Landschap al haar gebieden weer opengesteld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ook de begraasde gebieden Leinwijk en de Westerbroekstermadepolder zijn weer geheel toegankelijk. Ook het gebied binnen de rasters mag weer worden betreden.
Op advies van het ministerie zijn de begraasde gebieden enkele maanden afgesloten geweest voor het publiek in verband met de mond- en klauwzeercrisis. Elk contact tussen het publiek en de grote grazers moest worden vermeden. De Stichting Het Groninger Landschap is verheugd dat dit nu niet meer nodig is en dat de gebieden weer optimaal kunnen worden genoten door het publiek.