nieuws

11 dec 2017, 10:10

Algemeen Belang Ten Boer fuseert met Stadspartij Groningen

Algemeen Belang Ten Boer fuseert met Stadspartij Groningen

De lokale partijen Algemeen Belang Ten Boer en de Stadspartij Groningen gaan per 1 januari 2018 fuseren. Ze doen dat omdat Groningen en Ten Boer in 2019 samengaan tot een grote gemeente, waarvan ook Haren deel uit moet gaan maken. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Door deze fusie ontstaat er een lokale partij die kan steunen op het stedelijke en het landelijke gebied en beide straks goed kan vertegenwoordigen”, aldus een persbericht. Bij de herindeling in 2019 wordt het grondgebied van de Stad bijna verdubbeld en komt er een groot landelijk gebied bij met vele kleine dorpen. Ook die dorpen moeten straks in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente gehoord worden, zo vinden beide partijen.

De aandachtspunten zijn in de dorpen soms heel verschillend met die van een grote stad. Beide partijen werken al een lange tijd samen en hebben daardoor steeds meer inzicht gekregen in de specifieke zaken die in elkaars gebied spelen.

Gaswinning
Voorzitter René Stayen van Algemeen Belang benadrukt hierbij vooral de problemen veroorzaakt door de gaswinning die in Ten Boer een veel grotere impact hebben dan in de stad. Ook het behoud van het dorpse en plattelands karakter met korte lijntjes naar de gemeente diensten zal een aandachtspunt moeten blijven. “De stem van Ten Boer moet ook doorklinken in de nieuwe grote gemeenteraad”, aldus Stayen.

De leden van beide lokale partijen hebben nu besloten om per 1 januari samen verder te gaan als één partij. Eerst nog even als een afdeling in beide gemeenten afzonderlijk en na de herindeling voor de bevolking van de hele ‘grote’ gemeente.

Stadjers profiteren
Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij: "Ook de Stadjers zullen profiteren van de bredere kennis en ervaring van deze grotere lokale partij. Samen zij wij sterker dan elk afzonderlijk en kunnen we de belangen van onze inwoners nog beter behartigen."