nieuws

08 jan 2001, 00:12

Alders wil na Volendam nu ook snel de nationale veiligheid in kaart brengen

Commissaris der Koningin Hans Alders wil de veiligheid van de gehele Nederlandse horeca in beeld gaan brengen, wanneer hij klaar is met zijn onderzoek naar de café-brand in Volendam. Hij zegt dat in een interview met ons, naar aanleiding van zijn benoeming vorige week.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Groningse Commissaris der Koningin Hans Alders is vrijdag benoemd tot voorzitter van de commissie die onderzoek gaat doen naar de cafébrand in Volendam. Vervolgens is de nationale veiligheidssituatie aan de beurt. De taken van zijn commissie zijn tweeërlei. In de eerste plaats richt zij zich op de toedracht en de afwikkeling van de brand. Hieronder valt ook het naleven van de benodigde vergunningen, iets dat de Volendamse kroeg volgens het vooronderzoek van het Openbaar Ministerie in grote lijnen niet deed. Naast het reconstrueren van het voortraject en de nasleep van de ramp gaat de commissie Alders zich beraden op het landelijke gemeentelijke vergunningenbeleid brandveiligheid.
‘’Het Volendamse aspect zal snel afgerond kunnen worde’’, denkt Alders, ‘’Maar ook de nationale situatie moet duidelijk in kaart worden gebracht. Niet alleen zijn er indicaties dat het café nauwelijks aan de veiligheidseisen voldeed, er gaan tevens geluiden over elementaire verschillen tussen gemeenten over regels die toch duidelijk gedefinieerd moeten zijn.’’ Als tweede doel stelt Alders zich dan ook een ontwerpvoorstel te maken over hoe deze reguleringen beter en nauwkeuriger vorm kunnen worden gegeven teneinde dit soort catastrofes in het vervolg te voorkomen.
Op de bevindingen van het Openbaar Ministerie wilde Alders inhoudelijk nog niet reageren. Eerder deze week opperde hij wel dat er een permanente onderzoekscommissie moet komen die zich toe kan spitsen op oorzaken van rampen en de lering die daaruit getrokken kan worden. ‘’Tot het onmogelijke is niemand gehouden, maar wanneer alle knowhow over zulke rampen op één plaats samen wordt gebracht, kan er beter en sneller worden geëvalueerd en gehandeld om verschrikkingen als deze in de toekomst te voorkomen’’, stelde de CvK. ‘’Iedere gebeurtenis levert weer nieuw materiaal op om je beter te weren tegen een volgende ramp.’’
Na de vuurwerkexplosie in Enschede een half jaar geleden lanceerde Alders soortgelijke plannen. ‘’De kamer heeft zich inmiddels uitgesproken vòòr zo’n commissie en ook de regering staat er positief tegenover, maar een ramp als deze geeft helaas weer eens aan hoe noodzakelijk het is dat idee snel en gedegen verder te ontwikkelen’’, meent Alders.
Had Volendam voor de ramp kunnen worden behoed als de regering na Enschede sneller had gehandeld? ‘’Nee’’, denkt de commissaris. ‘’We lopen nou eenmaal risico’s in een samenleving. Of het nu in het verkeer is of in een café, je kan het nooit helemaal uitsluiten. Maar we moeten wèl alles doen dat wèl in onze macht ligt om dit soort rampzalige voorvallen te voorkomen.’’