nieuws

08 okt 2002, 00:12

Alders roemt Claus om doorzettingsvermogen en tact

Commissaris van de Koningin Hans Alders stond vanochtend in een toespraak voor de provinciale staten stil bij het overlijden van prins Claus. Alders roemde Claus het uiten van zijn eigen met feiten onderbouwde mening, doorzettingsvermogen en tact.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

“Termen als ‘Prins Claus heeft de harten van het Nederlandse volk veroverd’ doen hem domweg tekort. Claus kreeg meer en meer waardering om wie hij was, om zijn ernst en zijn humor. Eigenschappen die er waarschijnlijk voor gezorgd hebben dat zijn Duitse verleden, dat in de beginperiode voor velen in ons land speelde, hem vergeven werd.”
Alders heeft Claus in vorige functies leren kennen als een groot betrokkene bij de derde wereld Hij sprak de hoop uit dat het Prins Claus Fonds, dat op de zeventigste verjaardag van de prins werd ingesteld, tot in lengte van jaren in staat zal zijn in zijn geest te handelen.