nieuws

04 jan 2001, 00:12

Alders pleit voor permanente rampenonderzoekscommissie

De Groningse Commissaris der Koningin H. Alders heeft in zijn nieuwjaarsrede gepleit voor het instellen van een permanente onderzoekscommissie die zich toe kan spitsen op de oorzaken van rampen en de lering die daaruit getrokken kan worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,Tot het onmogelijke is niemand gehouden, maar wanneer alle knowhow over zulke rampen op één plaats samen wordt gebracht, kan er beter en sneller worden geëvalueerd en gehandeld om ze in de toekomst te voorkomen’’, aldus Alders.
De CvK noemde als voorbeeld de commissie Oosting, die momenteel de vuurwerkramp in Enschede onderzoekt. Alders pleitte na de ramp in Enschede ook al voor soortgelijke centrale commissie. ,,De discussie hierover tussen het kabinet en de Kamer is wel gaande, maar een ramp als deze geeft weer eens aan hoe noodzakelijk het is deze snel en goed af te ronden’’, stelt hij.