nieuws

09 mrt 2003, 00:12

Alders ontvangt Groningse burgers zaterdag bij Open Provinciehuis

De provincie Groningen zet zaterdag 8 maart, morgen, alle deuren wagenwijd open tijdens een Open Dag. Groningse boeren, burgers en buitenlui kunnen dan kennis maken met tal van activiteiten waar de provinciebestuurders zich mee bezig houden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op de open dag van zaterdag 8 maart aanstaande staan de deuren van het provinciehuis voor iedereen open. Dit geldt zowel voor het nieuwe gedeelte met de ingang aan de Sint Jansstraat 4, als voor het monumentale pand aan Martinikerkhof 12. Tussen 10.00 uur en 17.00 uur bent u van harte welkom. U kunt op die dag uitgebreid kennismaken met de Provincie Groningen. Medewerkers zullen u met veel plezier wegwijs maken en laten zien wat de Provincie doet. Bovendien zullen ook alle politieke partijen aanwezig zijn die meedoen aan de Statenverkiezingen op een daarvoor ingerichte verkiezingsmarkt. Zij kunnen u vertellen waar zij zich sterk voor willen maken en hoe hun verkiezingsprogramma's eruit zien. Natuurlijk worden er ook debatten gehouden.
Programma Sint Jansstraat 10.00 uur - 17.00 uur: Provinciale markt en rondleidingen door het gebouw. Presentatie van zeven beleidsclusters: · Alles over wegen en kanalen (in de hal en op de binnenplaats). · Een bruisend cultureel leven en welzijn en zorg voor iedereen (begane grond). · Goed wonen: praten over de ontwikkeling van uw woonomgeving (begane grond). · Aandacht voor natuurgebieden en waterbergingen (bedrijfsrestaurant). · Werken, en de vele mogelijkheden van recreatie en toerisme in de provincie (bedrijfsrestaurant). · Veilig verkeer en goed openbaar vervoer (bedrijfsrestaurant). · Een schone provincie door milieubeleid en de provincie in kaart (eerste verdieping). Activiteiten tijdens deze presentatie: · Voor het provinciehuis kan onder andere allerlei materieel worden bezichtigd zoals een strooiwagen, een rijdende wegafzeting, een gladheidmeldsysteem en een veeg- en zuigwagen. · Basketbalgooien en een presentatie van het Huis van de Groninger Cultuur. · Kennismaking met streekproducten. · Presentatie van Meerstad en Veenkoloniën. · Video's over steenuilen en de waterberging. · Ervaar hoe je als gehandicapte in het verkeer functioneert bij de demonstratie van 3VO. Tevens is er een dynamisch verkeerssimulatiemodel en informatie over Kolibri OV-netwerk. · Er is de mogelijkheid om een luchtfoto van je eigen omgeving te laten maken. · Schreeuwwedstrijd
Via de luchtbrug kunt u gemakkelijk van de ene kant naar de andere kant. Programma Martinikerkhof 10.00 uur - 17.00 uur: Politieke markt in de Statenzaal en politiek café in de GS-kamer Politieke markt Weet u nog niet op wie u wilt stemmen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen op 11 maart, dan kunt u nu van de gelegenheid gebruikmaken om wat meer te horen over de verschillende partijen. De hele dag presenteren alle politieke partijen zich in de Statenzaal. Tevens is er de mogelijkheid om mee te doen aan de schaduwverkiezingen. Politiek café: bepaal zelf waar het debat over gaat! Verspreid over de dag vinden er duo-debatten plaats tussen de verschillende politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Ú kunt bepalen waar de debatten over gaan. Op borden bij de ingang van het Martinikerhof 12 en bij de loopbrug staat aangegeven uit welke onderwerpen u per debat kunt kiezen. U kunt uw stem uitbrengen door het opplakken van een sticker die wordt uitgedeeld. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: · de zweeftrein · het openbaar vervoer · de leefbaarheid op het platteland · woningbouw · werkgelegenheid · samenwerking tussen de Noordelijke provincies De debatten vinden plaats in de GS-kamer: 11.30 uur: SP - PvdA 12.30 uur: CDA - Partij van het Noorden 13.30 uur: Christenunie - D66 14.30 uur: Groen Links - VVD 15.30 uur: NCPN –LPF Groningse consulenten geven steun aan mensen met psychische handicap Gedeputeerde Staten van Groningen hebben besloten een subsidie van 45.400 euro toe te kennen aan het experiment "Support Consulent" van Stichting Compaen in Veendam. In het project krijgen mensen met een psychische handicap een steuntje in de rug van een professioneel duo, om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het gaat daarbij om mensen die langdurig van zorg afhankelijk zijn, maar die in principe redelijk in staat zijn zelfstandig te leven. Mensen met bijvoorbeeld een psychische of verslavingshandicap krijgen in het experiment hulp van een professionele duo dat bestaat uit een medewerker van het AMW (Algemeen Maatschappelijk Werk) en een "ervaringsdeskundige". Deze combinatie helpt de afstand tussen de belevingswereld van de cliënt en de hulpverleners te overbruggen. Het doel van het experiment is om de maatschappelijke positie van de cliënten te versterken, de zelfredzaamheid te vergroten en onnodige - meer ingrijpende - zorg te voorkomen. De hulp die geboden wordt is weinig intensieve, praktische en vraaggestuurde zorg. Daarbij kan gedacht worden aan het zoeken van geschikte huisvesting, het zorgen voor een inkomen/werk en het opbouwen van sociale contacten bijvoorbeeld tijdens het besteden van vrije tijd.