nieuws

04 nov 2015, 10:10

Alders maakt plannen bevingsgebied bekend

Alders maakt plannen bevingsgebied bekend

Hans Alders, de Nationaal Coördinator Groningen, maakt woensdagmiddag bekend hoe hij het herstel en de versterking van woningen in het bevingsgebied gaat aanpakken. Ook maakt hij dan duidelijk hoe de leefbaarheid en de economie in de provincie versterkt kan worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Alders leidt een nieuwe rijksdienst met zo'n honderd werknemers die aan de slag gaat met de problemen in Groningen die zijn ontstaan door de gaswinning. De coördinator, die kwam op verzoek van de bevingsgemeenten en de provincie Groningen, kreeg een half jaar voor het maken van zijn eerste meerjarenprogramma.

Woensdag doet hij uit de doeken wat er allemaal moet gebeuren en in welke volgorde hij dat wil doen. In het plan staat dat in 2016 wordt begonnen met woningversterking en welke andere maatregelen er komen. Ook heeft Alders aandacht voor leefbaarheid, duurzaamheid en het versterken van de regionale economie.

Alders praatte de afgelopen maanden met bewoners, maatschappelijke organisaties en de betrokken bevingsgemeenten. Hij wilde weten welke bestaande plannen al in gang waren gezet, zodat de rijksdienst zich daar bij kan aansluiten.

Het conceptplan 'Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen' wordt in november besproken met de bestuurders en de maatschappelijke groepen. In december wordt het ter vaststelling aangeboden aan de gemeentes, de provincie Groningen en de regering. Begin volgend jaar wil Alders beginnen met de uitvoering ervan.

Belangenclub de Groninger Bodem Beweging (GBB) wacht met spanning op het conceptplan. ,,Voordat Alders huizen gaat aanpakken, moet hij eerst nog het vertrouwen van de Groningers versterken", zegt secretaris Dick Kleijer. ,,Hij krijgt alleen meer draagvlak met echt concrete maatregelen, die laten zien dat hij opkomt voor de belangen van de Groningers."

,,Natuurlijk moet er een plan komen", zegt Kleijer. ,,We hebben onze eigen, zeer realistische, visie bij hem neergelegd. We willen een onafhankelijke schadeafhandeling met de NAM op grotere afstand en goede afspraken over het versterken van woningen. We hopen dat Alders goed naar onze visie heeft gekeken, maar we zijn eerlijk gezegd sceptisch."

Actiegroep Schokkend Groningen gaat woensdagavond protesteren tijdens een informatieavond van Alders voor bewoners. Ze willen dat de gaskraan dichtgaat en zien Hans Alders als een 'Haags paard van Troje'.