nieuws

09 mrt 2016, 14:02

Alders wil starten met grootschalige inspecties en opknappen woningen

Alders wil starten met grootschalige inspecties en opknappen woningen

In de provincie Groningen krijgen binnenkort 2600 woningeigenaren een uitnodiging voor een bijeenkomst waar informatie zal worden gegeven over een mogelijke inspectie van hun woning. Op grond van een inspectie kan dan worden bekeken of hun huizen moeten worden versterkt om aardbevingsbestendig te worden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders start samen met gemeenten en in nauw overleg met de bewoners met het inspecteren van de sterkte van woningen in Loppersum, ’t Zandt, Ten Post, Overschild en een deel van Appingedam (Opwierde Zuid).

Op basis van deze inspecties kan worden berekend welke woningen moeten worden versterkt, zodat ze aardbevingsbestendig worden. De Nationaal coördinator start in de kern van het aardbevingsgebied met de inspectie van woningen die relatief kwetsbaar kunnen zijn, zoals de rijwoningen die na 1960 zijn gebouwd. Dat gebeurt in een gebiedsgerichte aanpak waarbij stapsgewijs wordt gewerkt naar een aanpak voor het dorp, de straat en het huis.

 

Informatiebijeenkomsten voor inwoners

 

Zaterdag 19 maart organiseert de NCG hierover samen met de betrokken gemeenten informatiebijeenkomsten voor de inwoners van de vijf betreffende plaatsen. Daar geeft Hans Alders samen met de betrokken burgemeester een toelichting op de aanpak van de inspecties en het opstellen van de versterkingsplannen.

 

Versterkingspunten

 

In de vijf plaatsen openen op maandag 21 maart de ‘Versterkingspunten’ hun  deuren. Dat is de plek waar bijvoorbeeld de bewonersbegeleiders van de NCG werken. Dit zijn de vaste contactpersonen voor de bewoners. Inwoners kunnen dagelijks in het Versterkingspunt terecht met vragen, voor informatie of contact met de bewonersbegeleiders van de Nationaal Coordinator Groningen.

 

Waarschijnlijk zal het inspecteren van woningen circa drie maanden in beslag nemen. Vervolgens kan er dan, indien nodig, binnen twee maanden een versterkingsplan liggen, zodat nog voor het eind van dit jaar begonnen kan worden met het aardbevingsbestendig maken van de eerste woningen.


De inspectie start binnen deze vijf gemeenten omdat het gaat om de kern van het aardbevingsgebied. Daarbij zullen woningen worden geïnspecteerd die relatief kwetsbaar kunnen zijn, zoals rijwoningen die na 1960 zijn gebouwd.

Volgens Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders is er de afgelopen maanden intensief gewerkt aan de voorbereiding, en is het nu tijd voor de uitvoering.


De inspectie, waarvoor 2600 woningeigenaren worden uitgenodigd, betreft nog maar een eerste fase. Uiteindelijk zullen er in diverse fases in een groot deel van de provincie Groningen nog meer woningen worden geïnspecteerd. Met het bestendig maken van de woningen zijn forse bedragen gemoeid: dat kan gaan om 70.000 tot 100.000 euro per woning.

 

3 d model

 

Bij de inspectie van de woningen zullen de modernste technieken worden ingezet. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een soort 3d model. Daarbij moet duidelijk worden of de huizen sterk genoeg zijn om aardbevingen met een schaal van 5 op Richter aan te kunnen.

Volgens Alders is het versterken van de huizen op de eerste plaats van groot belang voor de veiligheid. ‘Maar het versterken van woningen is ook de belangrijkste maatregel die je kunt nemen om uiteindelijk rust terug te krijgen op de woningmarkt’.

 

Zeventig medewerkers

 

Overigens werken er inmiddels al zeventig mensen voor de Nationaal Coördinator, waarvan 50 in Groningen en 20 in Den Haag. Alders verwacht dat daar nog meer mensen bij zullen komen, zodat er uiteindelijk meer dan honderd mensen werken. Veel medewerkers zijn nodig om zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ te voeren met bewoners die zich onveilig voelen.

 

Wie schade heeft kan dat melden bij het CVW in Appingedam.  Maar in sommige gevallen bestaat er twijfel of schade het gevolg is van aardbevingen.  Het zou ook kunnen zij dat schade is ontstaan ten gevolge bijvoorbeeld van andere mijnbouwactiviteiten. In dergelijke  gevallen van twijfel over de oorzaak gaan mensen naar de Nationaal Coördinator in plaats van naar het CVW.

Overigens zullen er ook nog vier rechters worden aangesteld om na arbitrage een oordeel te vellen.