nieuws

04 jan 2001, 00:12

Alders: Afspraken evenwicht verstedelijking en landelijk gebied onvoldoende

Afspraken tussen het kabinet en het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) over het in de Vijfde Nota gesteunde evenwicht tussen verstedelijking en landelijk gebied zijn onvoldoende. Dit meent Commissaris van de Koningin Alders van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

,,De intentie van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is weliswaar wel om een balans te vinden in het gebruik van het landschap voor diverse functies’’, signaleert Alders. ,,Maar in de afspraken is dit evenwicht onvoldoende terug te vinden’’, aldus Alders dinsdagmiddag in zijn Nieuwjaarstoespraak.
Het Noorden wil bijvoorbeeld veel meer geld uittrekken om de landbouw te steunen. De agrarische sector kan het noordelijk platteland in de toekomst anders wellicht niet meer dragen, vreest de CdK. Op dit moment is het bijvoorbeeld onzeker of landbouwbedrijven voortgezet kunnen worden, omdat het moeilijk is een opvolger te vinden.
Het is als gevolg daarvan bijvoorbeeld maar de vraag of de kleiner wordende landschapsfunctie van de landbouw met succes vervangen kan worden door alternatieven als recreatie en natuur. ,,Is een landschapsfunctie op zichzelf sterk genoeg om het landschap te dragen?’’, vraagt Alders zich af. Als gevolg van de ontwikkelingen in de landbouwsector wordt dat alleen maar moeilijker, verwacht hij. Vele jonge boeren emigreren bijvoorbeeld naar Denemarken. In provinciale plannen is reeds aangegeven waar industrie zich mag vestigen. Als in een bepaald de landbouw wegvalt en nieuwe industrie niet tot de mogelijkheden bezorgd, is het onzeker hoe de toekomst van zo’n gebied er uit ziet.