nieuws

06 jul 2000, 00:12

Alders: ‘Aanleg magneettrein miljarden voordeliger’

De aanleg van een magneettrein van Amsterdam via Flevoland naar het noorden kan aanzienlijk voordeliger dan de minister van financiën heeft ingeschat.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze gaat er vanuit dat de aanleg het Rijk negen miljard gulden gaat kosten in een periode van 25 jaar. Hij heeft in de berekeningen echter geen rekening gehouden met het feit dat grond bij stations waar de trein langs komt sterk in waarde vermeerdert. Wanneer daarmee wel rekening gehouden wordt, kan dat de Staat miljarden schelen.
Dat stelt de Groningse Commissaris der Koningin H. Alders. Volgens hem zal de omgeving van stations die in de toekomst als halteplaats voor de magneettrein fungeren enorm profiteren van deze trein. Hij verwacht dat er een grote vraag zal ontstaan naar kantoren in het stationsgebied, hetgeen tot waardevermeerdering van die grond leidt. Wanneer gemeenten die grond uitgeven levert dat veel geld op, maar er is met dit voor de magneettrein kosten-verlagende aspect tot nu toe geen rekening gehouden.
De drie noordelijke provincies hebben nu, samen met Flevoland en de gemeenten langs de geplande route voor de magneettrein, opdracht gegeven voor een onderzoek. Dat wordt verricht door het economisch adviesburau NEI dat moet nagaan op welke wijze grondverkopen bij stations de kosten van het project kunnen beïnvloeden. Het onderzoek naar de grondwaarde-vermeerdering moet volgens Alders begin oktober klaar zijn. Het kabinet neemt medio december een beslissing over de aanleg van een magneettrein.