nieuws

29 mei 2000, 00:12

Akzo Nobel: Elektriciteit uit Gronings gas

In de provincie Groningen is Akzo Nobel een uniek project begonnen om gas, dat aanwezig is in gewonnen zout, te verwerken tot elektriciteit.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Akzo Nobel is in Delfzijl een uniek project gestart om gas, dat aanwezig is in in Groningen gewonnen zout, te verwerken tot elektriciteit. Dat meldt het blad Sal-uut van dit bedrijf.
Het gaat om een project van de business unit Salt, dat samenwerkt met energieproducent Essent. Doel van het project is om gas dat vrijkomt bij de winning van zout, te hergebruiken. Daartoe moet er wel een speciale gasinstallatie gebouwd worden. Daarmee is een investering gemoeid van drie ton.
In het zout dat in de provincie Groningen wordt gewonnen bevinden zich kleine hoeveelheden methaan. Dat methaan komt vrij bij de winning van het zout. Dit methaan is schadelijk omdat het de ozonlaag aantast. Daarom is met Essent een project ontwikkeld om de emissie van methaan drastisch te verminderen. Dat komt er op neer dat methaan wordt gewonnen uit het zout en in speciale gasmotoren wordt benut als brandstof. Daarmee wordt elektriciteit en warmte opgewekt.
Aldus slaan de bedrijven twee vliegen in één klap: milieuvervuiling wordt verminderd en er wordt tevens goedkoop energie opgewekt.