nieuws

19 dec 2007, 22:10

Akkoord over hoogspanningsnet Noord-Nederland

De provincies Groningen, Drenthe en Overijssel hebben een akkoord bereikt met ministerie van Economische Zaken en TenneT over het realiseren van meer aansluitcapaciteit op het hoogspanningsnet in Noord-Nederland. Dat betekent een enorme impuls voor toekomstige ontwikkelingen op energiegebied in de provincie Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

 

Het gaat om een oplossing op redelijk korte termijn, waardoor naast de geplande grootschalige energiecentrales, ook groene energieproducenten op het net kunnen worden aangesloten. Donderdagmiddag om 12.00 uur geven de betrokken bestuurders voor een toelichting op het bereikte resultaat en de consequenties daarvan.

Voor de toelichting zijn aanwezig:
– minister van Economische Zaken, mevrouw Maria van der Hoeven,
– algemeen directeur van TenneT, de heer Mel Kroon.
– gedeputeerde van de provincie Drenthe, mevrouw Tanja Klip-Martin,
– gedeputeerde van de provincie Groningen, de heer Hans Gerritsen,
- gedeputeerde van de provincie Overijssel, de heer Theo Rietkerk,