nieuws

20 feb 2008, 22:10

Geen gedwongen ontslagen bij Suiker Unie

Onder de honderd vaste medewerkers van de Suiker Uniefabriek in Groningen vallen geen gedwongen ontslagen. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen FNV Bondgenoten en Suiker Unie. De arbeiders uit Groningen gaan aan de slag bij de fabrieken in Hoogkerk en Dinteloord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


Onder de honderd vaste medewerkers van de Suiker Uniefabriek in Groningen vallen geen gedwongen ontslagen. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen FNV Bondgenoten en Suiker Unie. De arbeiders uit Groningen gaan aan de slag bij de fabrieken in Hoogkerk en Dinteloord.
Tijdelijke werkkrachten verliezen ten gevolge van de inkrimping wel hun werk. Zij worden begeleid naar ander werk, of, bijgeschoold.

Onlangs werd bekend dat de Suiker Unie de deuren van haar fabriek in Groningen zou sluiten. Het onderhandelingsresultaat wordt maandag aan de leden ter stemming voorgelegd