nieuws

09 jan 2001, 00:12

Aftrap project Groningen op de ladder in ladderpand

Het gemeenteproject Groningen op de ladder bevordert de zelfredzaamheid van klanten van de dienst SOZAWE. Maandag 8 januari wordt het project officieel gepresenteerd, maar deze week is het reeds in de praktijk van start gegaan. Doel is het aan de slag krijgen van mensen voor wie dat tot dusverre juist uiterst moeilijk is gebleken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Iedereen die kan werken, moet nu de kans krijgen om te gaan werken’’, stelt de dienst SOZAWE. Specialisten proberen om een optimale aansluiting van vraag en aanbod te vinden. Het project begint nu in de Oosterparkwijk, de Korrewegijk, de Indische Buurt en De Hoogte. Het streven is om in deze wijken de werkloosheid in drie jaar met minimaal tien procent meer te laten dalen dan in de rest van de Stad.
Wethouder Klaas Bruinsma en Klaas Dekker, algemeen directeur van de dienst Sociale Zaken en Werk verzorgen de presentatie in het zogeheten Ladderpand aan de Zaagmuldersweg 530.
Groningen op de ladder richt zich op mensen boven de 23, in het bijzonder de groep langdurig werklozen. ‘’Het is de bedoeling dat klanten door training en het opdoen van werkervaring steeds een sport hoger op de ladder komen’’, aldus de gemeentedienst. Vandaar dus de naam Groningen op de ladder. Het project duurt in ieder geval tot 31 december 2003.