nieuws

21 mei 2012, 14:02

Advies Raad voor Cultuur ‘’teleurstellend’’ voor Groningen

Noord Nederlandse Dans en Club Guy&Roni, fotopresentatieinstelling Noorderlicht; NP3 en De Citadel: deze organisaties komen er zeer slecht vanaf in een advies van de Raad voor Cultuur aan het kabinet. Maar voor het NNO en het NNT ziet het er veel beter uit. De provincie en de gemeente noemen het advies al met al teleurstellend voor Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Provincie en gemeente Groningen hebben met gemengde gevoelens kennis genomen van het advies van de Raad voor Cultuur.

De Raad beoordeelde de (subsidie) aanvragen die zijn ingediend voor de culturele Basis Infrastructuur (BIS) van het Rijk. Uit het advies aan de staatssecretaris blijkt dat het Noord Nederlands Orkest en het Noord Nederlands Toneel erkenning krijgen voor hun landelijke meerwaarde en artistieke kwaliteiten en daarmee nagenoeg verzekerd zijn van een vierjarige subsidie, terwijl de dansgezelschappen Noord Nederlandse Dans en Club Guy&Roni buiten de boot dreigen te vallen. Ook voor fotopresentatieinstelling Noorderlicht is geen plaats meer vanaf 2013 als het aan de Raad voor Cultuur ligt. De aanvraag van NP3 wordt door de Raad eveneens niet gehonoreerd. De Citadel kreeg een negatief advies, de plek voor jeugdtheater in ons kernpunt wordt opnieuw opengesteld.

Deze uitkomst geeft volgens Stad en provincie Groningen, onvoldoende gehoor aan de opdracht van staatssecretaris Halbe Zijlstra om cultuurmiddelen geografisch te spreiden. Wethouder Ton Schroor en Gedeputeerde Piet de Vey Mestdagh gaan met de staatssecretaris in gesprek over het advies en de gevolgen voor stad, provincie en het Noorden.

Vanuit het landsdeel Noord zijn voor de BIS negen aanvragen ingediend, waarbij zeven aanvragers in de gemeente Groningen zijn gevestigd. Het betreft NNT, NNO, NND, De Citadel, Club Guy&Roni, NP3 en Noorderlicht. Het was al bekend dat er voor het Noorden een orkest en een (jeugd)toneelgezelschap beschikbaar zou blijven. Daar zijn de beide overheden tevreden over.

Het advies bevestigt de positie van deze instellingen binnen de podiumkunsten, wat ook onlangs bleek uit het onderzoek ‘het belang van cultuurstad Groningen’ van Gerard Marlet (feb. 2012). Volgens dat rapport is Groningen opgeklommen tot de tweede cultuurstad van Nederland, en stralen de effecten van een volwaardig cultuuraanbod uit naar de gehele regio. Het is daarom zeer teleurstellend dat de Raad adviseert om Noord Nederlandse Dans, Club Guy&Roni, De Citadel, Noorderlicht en NP3 niet op te nemen in de BIS, aldus Stad en Ommeland.

 Met dit advies zouden de disciplines dans en fotopresentatie uit het Noorden verdwijnen en wordt de beeldende kunst niet op waarde geschat. Dat is voor stad en provincie onacceptabel.

De staatssecretaris zal het advies meenemen in zijn afwegingen voor de nieuwe cultuurnota van het Rijk waarover de Tweede Kamer dit najaar zal besluiten. Ondanks de erkenning die uit het advies spreekt, wijzen provincie en gemeente Groningen de staatssecretaris Zijlstra op de consequenties van dit advies. Op 20 juni a.s. leggen de bestuurders deze oproep op tafel in een gesprek dat de noordelijke overheden met hem hebben. Ook zal de gemeente Groningen met de andere kernpunten, verenigd in de G9, samen optrekken om de belangen van de grote steden en hun verzorgingsgebieden te behartigen.