nieuws

12 jun 2012, 11:11

Actualiteitendebat over Zuidelijke Ringweg

De gemeenteraadsfracties van de Stadspartij, VVD, CDA, Student&Stad en Partij voor de Dieren hebben een actualiteitendebat aangevraagd over de zuidelijke ringweg. Dit debat staat op de agenda voor woensdag 13 juni om 12.00 uur in de nieuwe raadszaal van het stadhuis.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het debat is aangevraagd naar aanleiding van de uitspraken van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu in het Dagblad van het Noorden van afgelopen zaterdag. Daarin sprak de minister haar zorg uit over het eventueel niet doorgaan van de aanpak van de Zuidelijk ringweg. Stoppen is een optie die het college van B&W zou willen onderzoeken om te kijken of dit een substantiële bijdrage kan leveren aan de financiële situatie van de gemeente. Deze optie wordt genoemd in de voorjaarsbrief van het college van B&W.

De partijen die het debat hebben aangevraagd, willen van B&W horen wat hun reactie is op de uitspraken van de Minister en hoe het college wil voorkomen dat de rijksmiddelen voor de aanpak van de Zuidelijke ringweg elders worden ingezet.

Het actualiteitendebat is een instrument voor de raad om over actuele onderwerpen vragen te stellen aan het college van B&W en om daarover onderling als fracties met elkaar in debat te gaan. Tijdens een actualiteitendebat vindt geen besluitvorming plaats.