nieuws

24 feb 2009, 09:09

Actiegroep Tunnelvariant vergelijkt Groningen met Boston

De Actiegroep Tunnelvariant, die pleit voor ondertunneling van de zuidelijke ringweg, probeert gedeputeerde Henk Bleker en wethouder Karin Dekker te overtuigen van de noodzaak van ondertunneling, door in een brief te wijzen op de situatie rond de John F. Kennedy Highway in het Amerikaanse Boston. Deze snelweg werd in 1955 op palen boven de stad gebouwd en in 2000 is afgebroken om plaats te maken voor een tunnel onder het centrum van Boston door.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hieruit concludeert de actiegroep dat een weg op ‘palen’ door een stadwijk een achterhaald idee is. Er zijn volgens haar allerlei stedenbouwkundige, milieu- en geluidsargumenten die ondertunneling de beste optie maken, bij aanpak van de zuidelijke ring.
 

Politiek thema in Groningen

Of er een tunnel komt onder de zuidelijke ringweg, zodat de stad niet door een enorme ringweg in tweeën wordt gesplist net zoals vroeger in Boston, dat wordt onderzocht. In Maastricht bleek dat wel mogelijk en B en W van Groningen laten nu uitzoeken of het hier net zo goedkoop kan als in Maastricht. Een tnnel onder de ringweg zal zeker een belangrijk thema blijven de komende maanden in de Groningse gemeente politiek. De Actiegroep Ondertunneling! Zal vanavond in elk geval een gloedvol pleidooi houden voor de ondertunneling tijdens de raadscommissievergadering die vanavond om kwart over negen begint. En morgenmiddag om vijf uur is er een Statencommissievergadering aan gewijd, die om vijf uur begint.