nieuws

26 nov 2010, 09:09

Actiegroep Pieterburen tegen sabotage bij proefboringen gasopslag

Een actiegroep in Pieterburen die zich verzet tegen boringen in steenlagen in verband met mogelijke gasopslag, neemt afstand van berichten als zou zij voorstander zijn van sabotageacties. ‘Ook al zijn we er op tegen en zullen we de boringen trachten te verhinderen, we blijven beslist binnen de wet’. Dat blijkt uit onderstaande persverklaring:

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Actiegroep Pieterburen Tegengas betreurt het dat in de media de suggestie is gewekt dat zij onwettige acties overweegt tegen het Franse energiebedrijf EDF, dat in Pieterburenn een aardgasopslagproject wil beginnen. De Actiegroep blijft actie voeren tot het moment dat EDF besluit zich uit Pieterburen terug te trekken, maar altijd binnen de grenzen van de wet.

De Actiegroep is geschrokken van de snelle beslissing van het ministerie van EL&I voor het verlenen van een vergunning voor proefboringen door EDF in Pieterburen. Deze vergunning werd op 23 november verleend. Het ministerie van EL&I veegt het negatief advies van Gedeputeerde Staten van Groningen met een goedkope smoes van tafel. De zienswijzen van de lokale politiek, de bevolking en landschaps- en milieu-organisaties worden door het ministerie volledig genegeerd. Bovendien wachten de Actiegroep Pieterburen Tegengas en de milieu-organisaties nog steeds op een kopie van de vergunningaanvraag die in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur door het ministerie zou worden verstrekt.

Er is sprake van een schimmige handjeklap en brutale overvaltechniek door het ministerie, terwijl minister Verhagen nota bene twee weken geleden zelf heeft aangegeven dat lokaal draagvlak essentieel is voor ondergrondse opslagprojecten. Daarnaast is de Actiegroep van mening dat de vergunning aan EDF op grond van de Mijnbouwwet niet verleend had mogen worden, en dat verlening van deze vergunning derhalve onwettig is. De Actiegroep zal dan ook bezwaar aantekenen tegen deze vergunning waarbij geëist zal worden dat de vergunning nietig wordt verklaard.’