nieuws

02 okt 2000, 00:12

Actie tegen verdwijnen buurtschap Oude Roodehaan

Milieudefensie komt in het geweer tegen de a.s. verdwijning van het buurtschap Oude Roodehaan, vlakbij Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aan de oostkant van de stad wordt momenteel druk gewerkt aan een uitbreiding van de industrieterreinen, waardoor o.a. de buurtschap Oude Roodehaan zal verdwijnen. De stad zal hier definitief het oerstroomdal van de Hunze overgroeien waarbij de komende 20 jaar een enorme oppervlakte tot ver voorbij Harkstede is voorzien als nieuwbouwwijk. Overal in het land is dit proces gaande en verdwijnt het landschap onder de oprukkende wegen en industrieterreinen annex woonwijken. Landelijk is door honderden organisaties op 26 september een oproep gedaan aan de regering om groene grenzen te trekken rond waardevolle landschappen en te voorkomen dat Nederland één grote stad wordt. Op 8 oktober wordt overal in het land aandacht gevraagd voor waardevolle gebieden waar men zelf symbolisch de groene grens zal kunnen trekken door een foto actie. Tevens zal de Oproep worden aangeboden aan een provinciaal politicus.
Op de Euvelgunnerweg zal men zich tussen 14.00 en 16.00u kunnen laten vereeuwigen met als onderschrift: “ik (of wij) trekken de groene grens aan de Euvelgunnerweg op 8 oktober 2000”. Daarmee is de huidige situatie vastgelegd en heeft men een duidelijke grens gesteld. De foto’s zullen worden gebruikt in verdere publicaties en lobby werk vanuit de vele organisatie die elkaar gevonden hebben op dit onderwerp. Op deze locatie zijn dat Milieudefensie Groningen, Milieufederatie Groningen en de werkgroep Natuur & Landschap Duurswold. De foto’s worden later gratis (!) opgestuurd aan de deelnemers!
De actie is bedoeld voor een ieder die de Groene Ruimte een warm hart toedraagt en ook vindt dat het tijd is voor het stellen van duidelijke groene grenzen! Men hoeft daarvoor niet direct in het gebied te wonen. Wij roepen hierbij een ieder op om op 8 oktober mee te doen met De Groene Grens actie voor de stad Groningen.