nieuws

30 aug 2001, 00:12

Academisch Ziekenhuis Groningen participeert in Noordelijke ambulancezorg

Het Academisch Ziekenhuis Groningen en de Regionale Ambulancevoorziening Noord (RAV Noord) gaan nauw samenwerken om de ambulancehulpverlening in het noorden te verbeteren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het bestuur van het AZG en de directie van de RAV Noord hebben inmiddels een “wilsovereenkomst” bereikt over participatie van het AZG in de RAV Noord. Er wordt een nieuwe organisatie opgezet, met een nieuw bestuur waarbinnen de ambulancezorg wordt georganiseerd. Het is de bedoeling andere zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en verzekeraars hierbij te betrekken. De participatie van het AZG in de RAV Noord is uniek in Nederland. Het initiatief heeft de steun van het ministerie van VWS.
Het AZG en de RAV Noord nemen door de samenwerking de bestuurlijke en inhoudelijke verantwoordelijkheid voor goede ambulancezorg in het noorden. Het AZG en de RAV Noord streven uiteindelijk naar verdere professionalisering, een integrale afstemming van opvang, vervoer en behandeling van patiënten en een optimale paraatheid en spreiding van ambulances in Noord-Nederland. De koppeling van beide organisaties leidt ook tot meer mogelijkheden voor gegevensregistratie en ICT-toepassingen. Ook op het gebied van opleiding, scholing en loopbaanbeleid biedt de nieuwe organisatie mogelijkheden. Een eerste aanzet is al in oktober 2000 gegeven toen verpleegkundigen en chauffeurs van de RAV Noord gingen meedraaien in het Mobiel Medisch Team van het AZG.
De RAV Noord omvat via de RAV Drenthe de ambulancehulpverlening in de hele provincie Drenthe, de ambulancehulpverlening rondom Leeuwarden en de regio Buitenpost, een aantal Waddeneilanden en binnen de provincie Groningen de ambulancehulpverlening in de regio Delfzijl. De RAV Noord heeft ongeveer 200 personeelsleden.